Ekologická farma Branišov

O farmě

Ekofarma Branišov se nachází v horských podmínkách Šumavy v nadmořské výšce 785 m. Hospodaření zde podléhá kontrole ekologického zemědělství a veškeré produkty jsou certifikovány jako biopotraviny. Na farmě je vlastní porážkové místo. Farma je registrována ve svazu ekologických zemědělců PRO-BIO Šumava.

Přirozený způsob chovu bez zkrmování jakýchkoliv cizorodých látek je zárukou zdravého vývoje skotu. Na farmě je vybudováno vzorové zimoviště a manipulační zařízení pro skot.

Od roku 1993 je stádo zařazeno do kontroly užitkovosti a vedeno v plemenné knize Českého svazu chovatelů masného skotu.

Navštivte nás

Farmu poctil svou návštěvou také ministr zemědělství Ing. Jan Fencl. Těšíme se i na Vaši návštěvu.

Kontakt:

Telefon:
+420 (602) 830 998

E-mail:
info@highland.cz

Aktuálně:

Aktuální nabídka prodeje skotu:

Přijímáme závazné objednávky na plemenné býky a chovné jalovice - odběr na jaře 2013.

Více informací...

Aktuální termíny žádostí na Program rozvoje venkova:

5.6. – 11.6.2013

  • I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům – (Pozn. pokud bude větší zůstatek)
  • I.1.4 Pozemkové úpravy – (Pozn. pokud bude větší zůstatek)
  • I.3.4 Využívání poradenských služeb
  • II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů
  • IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie
  • IV.2.1 Realizace projektů spolupráce

Více informací...